Ευθύνη-Προϊόντος
Απευθύνεται σε επιχειρηματίες που επιθυμούν κάλυψη από τις σωματικές βλάβες ή τις υλικές ζημιές που τυχόν θα προκαλέσει σε καταναλωτή η χρήση ή η κατανάλωση ελαττωματικού προϊόντος. Ενδεικτικά η Εθνική Ασφαλιστική παρέχει κάλυψη

  • Κατασκευαστή
  • Εισαγωγέα

για τις περισσότερες κατηγορίες καταναλωτικών προϊόντων.Προσφέρει όλες τις καλύψεις των πακέτων Α , Β και Γ και επιπλέον καλύπτει:

  • ΚΛΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ
  • ΛΗΣΤΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ
  • ΘΡΑΥΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ-ΘΥΡΩΝ και ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ-ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ
  • ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ, ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ κ.λ.π.
  • ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
  • ΠΤΩΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ (ΖΗΜΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ)

και ακόμη:

  • ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
  • ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

* Το Πακέτο Δ παρέχεται μόνο σε μόνιμες κατοικίες