Γενική-Αστική-Ευθύνη
Απευθύνεται σε επαγγελματίες που επιθυμούν ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που θα προκαλέσουν σε τρίτους και οι οποίες θα οφείλονται σε ατύχημα το οποίο θα συμβεί κατά τη λειτουργία των ασφαλισμένων χώρων ή από τη δραστηριότητά τους. Ενδεικτικά:

 • Αστική-Ευθύνη-Λειτουργίας-Χώρων:
  Καταστημάτων
  Γραφείων
  Κέντρων/Διασκέδασης
  Κινηματογράφων/Θεάτρων
  Σχολείων/Εκπαιδευτηρίων/Φροντιστηρίων
  Γυμναστηρίων
 • Αστική-Ευθύνη-Ξενοδόχου
  Ξενοδοχείων
  Ενοικιαζομένων Δωματίων
 • Αστική Ευθύνη Συντηρητών Ανελκυστήρων
 • Αστική Ευθύνη Έργων
 • Αστική Ευθύνη Κατασκευαστών Οικοδομών

Επαγγελματική-Ευθύνη
Απευθύνεται σε επαγγελματίες που αναζητούν κάλυψη για αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ενδεικτικά προσφέρονται ειδικά προγράμματα κάλυψης ευθύνης:

 • Ιατρού
 • Φαρμακοποιού
 • Δικηγόρου / Δικηγορικών Εταιριών
 • Συμβολαιογράφου
 • Μελετητή/Αρχιτέκτονα/Πολιτικού Μηχανικού

Ευθύνη-Προϊόντος
Απευθύνεται σε επιχειρηματίες που επιθυμούν κάλυψη από τις σωματικές βλάβες ή τις υλικές ζημιές που τυχόν θα προκαλέσει σε καταναλωτή η χρήση ή η κατανάλωση ελαττωματικού προϊόντος. Ενδεικτικά η Εθνική Ασφαλιστική παρέχει κάλυψη

 • Κατασκευαστή
 • Εισαγωγέα

για τις περισσότερες κατηγορίες καταναλωτικών προϊόντων.Προσφέρει όλες τις καλύψεις των πακέτων Α , Β και Γ και επιπλέον καλύπτει:

 • ΚΛΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ
 • ΛΗΣΤΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ
 • ΘΡΑΥΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ-ΘΥΡΩΝ και ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ-ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ
 • ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ, ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ κ.λ.π.
 • ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
 • ΠΤΩΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ (ΖΗΜΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ)

και ακόμη:

 • ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
 • ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

* Το Πακέτο Δ παρέχεται μόνο σε μόνιμες κατοικίες