ΔΩΡΕΑΝ CHECK-UP και επιπλέον παροχές Υγείας

 

 

Εσείς ασφαλίζετε το όχημά σας, εμείς προσέχουμε την Υγεία σας! Μπορείτε να φροντίσετε για την υγεία σας και να πραγματοποιήσετε χωρίς καμία επιβάρυνση έναν προληπτικό έλεγχο, μέσα στους δύο πρώτους μήνες από την έναρξη ισχύος του ασφαλιστηρίου σας.

Επιπλέον για εσάς και τα μέλη της οικογενείας σας παρέχουμε Δωρεάν απεριόριστες επισκέψεις σε Εφημερεύοντες Ιατρούς των εξωτερικών Ιατρείων του Ομίλου του Ιατρικού Κέντρου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νέες Πρωτοποριακές Καλύψεις & Παροχές

Εκτεταμένη κάλυψη Αστικής Ευθύνης σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την οποία καλύπτονται με τα ισχύοντα όρια ευθύνης:
(1.000.000€ /ατύχημα για Υλικές Ζημιές και 1.000.000€/ θύμα για Σωματικές Βλάβες):
Οι σωματικές βλάβες σε τρίτους & σε επιβάτες.
Οι υλικές ζημιές σε τρίτους.
Οι υλικές ζημιές & σωματικές βλάβες που θα προκληθούν σε τρίτους κατά τη διάρκεια κλοπής του οχήματος σας.
Οι υλικές ζημιές & σωματικές βλάβες που θα προκληθούν σε τρίτους από πυρκαγιά του οχήματος σας.
Οι υλικές ζημιές & σωματικές βλάβες που θα προκληθούν όσο το όχημα σας είναι εντός φυλασσομένων χώρων (π.χ. χώροι στάθμευσης).
Οι υλικές ζημιές & σωματικές βλάβες που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια μεταφοράς του οχήματος σας (π.χ. σε πλοίο).

Δωρεάν κάλυψη Αστικής Ευθύνης στο εξωτερικό – πράσινη κάρτα
Καλύπτονται οι υλικές ζημιές και οι σωματικές βλάβες που θα προκληθούν σε τρίτους από το όχημα σας, όσο βρίσκεστε στο εξωτερικό.

Εγγύηση ασφαλίστρου
Σε περίπτωση εμπλοκής σας σε μέχρι 2 ζημιογόνα ατυχήματα με υπαιτιότητά σας, κατά το διάστημα ενός έτους συνεχούς ασφάλισης, η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ σας εγγυάται ότι δεν θα υπάρξει προσαύξηση στα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου σας.

Θραύση κρυστάλλων
Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν στα τζάμια του αυτοκινήτου σας (και κατά τη διάρκεια κλοπής) συμπεριλαμβανομένων των εξόδων τοποθέτησης τους, με συμμετοχή σας στα έξοδα με το ποσό των 50€. Σε περίπτωση επισκευής, στα εξειδικευμένα συνεργεία επισκευής κρυστάλλων που συνεργάζονται με την Εταιρία (GlassDrive, Carglass, Autoglassfit), δεν εκταμιεύετε καθόλου χρήματα. Καλύπτεται επίσης η θραύση εργοστασιακών ηλιοροφών σε Ε.Ι.Χ. μέχρι 4 έτη μετά την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας τους.

Αντικατάσταση του Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου σας σε περίπτωση κλοπής.
Σε περίπτωση κλοπής του αυτοκινήτου σας, η ΕΘΝΙΚΗ σας διαθέτει αυτοκίνητο αντικατάστασης για χρονικό διάστημα έως 90 ημέρες.

Ζημιές Ιδίου από Κλοπή
Καλύπτονται οι ζημιές στο ασφαλισμένο όχημα, που θα προκληθούν όσο αυτό βρίσκεται στην κατοχή του κλέφτη και οφείλονται σε πρόσκρουση, σύγκρουση εκτροπή, ή ανατροπή του.

Κάλυψη προσωπικού ατυχήματος οδηγού (μέχρι 15.000€ για Ε.Ι.Χ.),
Η Εθνική Ασφαλιστική, καλύπτει πέρα από την Απώλεια Ζωής από ατύχημα και την Μόνιμη Ολική & Μόνιμη Μερική Ανικανότητα για εργασία.

Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
Καλύπτονται οι ζημιές (ύψους μέχρι και €100.000) που θα προκληθούν στο όχημά σας από ανασφάλιστο όχημα. Στην περίπτωση αυτή αποζημιώνεστε απευθείας από την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, γλιτώνοντας χρόνο και ταλαιπωρία.

Φυσικά Φαινόμενα
Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο όχημα και οφείλονται σε φυσικά φαινόμενα (πλημμύρα, χαλάζι, σεισμό, ανεμοθύελλα κ.α.). Σε περίπτωση που το όχημά σας επισκευαστεί σε Συνεργαζόμενο Συνεργείο με την Εθνική Ασφαλιστική, η συμμετοχή σας είναι 100€ (σε αντίθετη περίπτωση είναι 200€). Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ αποζημιώνει ζημιές που προκαλούνται στο ασφαλισμένο όχημα τόσο από άμεση όσο και από έμμεση επίδραση φυσικών φαινομένων.

Πυρκαγιά- Πυρκαγιά από Τρομοκρατικές ενέργειες
Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο όχημα λόγω πυρκαγιάς, έκρηξης, κεραυνού ή αυτόματης ανάφλεξης ή πυρκαγιάς που μεταδίδεται από άλλο αντικείμενο, καθώς και οι ζημιές λόγω πυρκαγιάς που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε τρομοκρατικές, κακόβουλες ενέργειες καθώς και στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες.

Ολική Κλοπή
Καλύπτεται η ολική κλοπή του οχήματος. Η αποζημίωση που καταβάλλεται αντιστοιχεί στην τρέχουσα εμπορική αξία του οχήματος.

Μερική Κλοπή
Καλύπτεται η κλοπή εξαρτημάτων του αυτοκινήτου ή μόνιμων και στερεώς προσδεδεμένων μερών σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων και των ζημιών που προκαλούνται κατά τη διάρρηξη.

Ζημιές Ιδίου/ Κακόβουλες Βλάβες
Καλύπτονται οι ζημιές του ασφαλισμένου οχήματός σας είτε ευθύνεστε είτε όχι, λόγω σύγκρουσης, πρόσκρουσης, εκτροπής, ανατροπής ή κατάπτωσης του. Επιπλέον, καλύπτονται οι ζημιές από κακόβουλες πράξεις τρίτων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πακέτα καλύψεων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΩΡΕΑΝ CHECK-UP και επιπλέον παροχές Υγείας

 

 

Εσείς ασφαλίζετε το όχημά σας, εμείς προσέχουμε την Υγεία σας! Μπορείτε να φροντίσετε για την υγεία σας και να πραγματοποιήσετε χωρίς καμία επιβάρυνση έναν προληπτικό έλεγχο, μέσα στους δύο πρώτους μήνες από την έναρξη ισχύος του ασφαλιστηρίου σας.

Επιπλέον για εσάς και τα μέλη της οικογενείας σας παρέχουμε Δωρεάν απεριόριστες επισκέψεις σε Εφημερεύοντες Ιατρούς των εξωτερικών Ιατρείων του Ομίλου του Ιατρικού Κέντρου