Προτάσεις και απόψεις των Ασφαλιζομένων μας για βελτιώσεις των Παρεχόμενων Υπηρεσιών και της Εξυπηρέτησης

Είμαστε κοντά στους ασφαλισμένους μας, με ανθρώπινο πρόσωπο , συνέπεια και αφοσίωση και το αποδεικνύουμε καθημερινά.

Επεξεργαζόμαστε τις προτάσεις σας για βελτιώσεις των Παρεχόμενων Υπηρεσιών  που προσφέρουμε με απώτερο σκοπό την υλοποίηση τους μέσω των συνεργασιών που διαθέτουμε .

Για την υποβολή των προτάσεων σας μπορείτε να απευθυνθείτε στο

protaseis@myprotection.gr