Υποβολή αιτιάσεων και παραπόνων (εμφάνιση κειμένου)

Βασική συνιστώσα της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων μας ,αποτελεί η αποτελεσματική διαδικασία υποβολής και επίλυσης των αιτιάσεων (δηλώσεις δυσαρέσκειας όπως παράπονα, κλπ) που σχετίζονται με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ή / και τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα προγράμματα μας. Προς διευκόλυνσή σας, για την υποβολή του έγγραφου παραπόνου σας μπορείτε να απευθυνθείτε στο

parapona@myprotection.gr