Το πρόγραμμα αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε με ένα απλό παραπεμπτικό του προσωπικού σας ιατρού διαγνωστικές εξετάσεις, όποτε προκύψει ανάγκη, ενώ μπορεί να λειτουργήσει και συμπληρωματικά με το πρόγραμμα κάλυψης δαπανών νοσηλείας που τυχόν έχετε. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά (από 30 ημερών μέχρι 18 ετών) & ενήλικες μέχρι 60 ετών.
Οι καλύψεις που σας προσφέρει είναι οι εξής:
• Κάλυψη των εξόδων για τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων μετά την αφαίρεση της συμμετοχής σας και με ανώτατο όριο ετησίως τα 2.000€. Το ποσοστό συμμετοχής σας είναι 0% ή 10% επί του ποσού των εξόδων.
• Δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος (Check – up). Με το πρόγραμμα αυτό μπορείτε να πραγματοποιείτε κάθε χρόνο και χωρίς παραπεμπτικό ιατρού πλήρες ετήσιο Check – up, το οποίο αναλύεται στον παρακάτω πίνακα.