Πακέτο Α

Καλύπτει τις ζημιές από:

  • ΠΥΡΚΑΓΙΑ
  • ΠΤΩΣΗ ΚΕΡΑΥΝΟΥ
  • ΕΚΡΗΞΗ (ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΙΚΗ)
  • ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
  • ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
  • ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ

και ακόμη:

  • ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
  • ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ-ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΕΡΕΙΠΙΩΝ