Πακέτο Α

Καλύπτει τις ζημιές από:

 • ΠΥΡΚΑΓΙΑ
 • ΠΤΩΣΗ ΚΕΡΑΥΝΟΥ
 • ΕΚΡΗΞΗ (ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΙΚΗ)
 • ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
 • ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
 • ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ

και ακόμη:

 • ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
 • ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ-ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΕΡΕΙΠΙΩΝ

Πακέτο Β

Καλύπτει τις ζημιές από:

 • ΠΥΡΚΑΓΙΑ
 • ΠΤΩΣΗ ΚΕΡΑΥΝΟΥ
 • ΕΚΡΗΞΗ (ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΙΚΗ)
 • ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
 • ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
 • ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ
 • ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
 • ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ-ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΕΡΕΙΠΙΩΝ
 • ΘΡΑΥΣΗ – ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
 • ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

και ακόμη:

 • ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΛΟΠΗ

Πακέτο Γ

Καλύπτει τις ζημιές από:

 • ΠΥΡΚΑΓΙΑ
 • ΠΤΩΣΗ ΚΕΡΑΥΝΟΥ
 • ΕΚΡΗΞΗ (ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΙΚΗ)
 • ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
 • ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
 • ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ
 • ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
 • ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ-ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΕΡΕΙΠΙΩΝ
 • ΘΡΑΥΣΗ – ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
 • ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
 • ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΛΟΠΗ
 • ΘΥΕΛΛΑ-ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ-ΠΛΗΜΜΥΡΑ-ΧΙΟΝΙ- ΠΑΓΕΤΟ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ
 • ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 • ΕΚΡΗΞΗ ΛΕΒΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (για τις ίδιες ζημιές του)
 • AΠΩΛΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ (μόνο για ιδιοκτήτες Οικοδομών)

και ακόμη:

 • ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ
 • ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΗ ΥΔΑΤΟΣ

Πακέτο Δ

 • ΠΥΡΚΑΓΙΑ
 • ΠΤΩΣΗ ΚΕΡΑΥΝΟΥ
 • ΕΚΡΗΞΗ (ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΙΚΗ)
 • ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
 • ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
 • ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ
 • ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
 • ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ-ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΕΡΕΙΠΙΩΝ
 • ΘΡΑΥΣΗ – ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
 • ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
 • ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΛΟΠΗ
 • ΘΥΕΛΛΑ-ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ-ΠΛΗΜΜΥΡΑ-ΧΙΟΝΙ- ΠΑΓΕΤΟ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ
 • ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 • ΕΚΡΗΞΗ ΛΕΒΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (για τις ίδιες ζημιές του)
 • AΠΩΛΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ (μόνο για ιδιοκτήτες Οικοδομών)
 • ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ
 • ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΗ ΥΔΑΤΟΣ
 • ΚΛΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ
 • ΛΗΣΤΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ
 • ΘΡΑΥΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ-ΘΥΡΩΝ και ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ-ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ
 • ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ, ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ κ.λ.π.
 • ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
 • ΠΤΩΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ (ΖΗΜΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ)

και ακόμη:

 • ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
 • ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ