Εθνική και Πρόληψη Υγείας

 

Για εσάς που γνωρίζεται πόσο σημαντική είναι η πρόληψη στην διατήρηση της Υγείας μας η Εθνική Ασφαλιστική δημιούργησε το «Εθνική και Πρόληψη Υγείας». Το πρόγραμμα αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε με ένα απλό παραπεμπτικό του προσωπικού σας ιατρού διαγνωστικές εξετάσεις, όποτε προκύψει ανάγκη, ενώ μπορεί να λειτουργήσει και συμπληρωματικά με το πρόγραμμα κάλυψης δαπανών νοσηλείας που τυχόν έχετε. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά (από 45 ημερών μέχρι 18 ετών) & ενήλικες μέχρι 60 ετών.

Οι καλύψεις που σας προσφέρει είναι οι εξής:

 • Κάλυψη των εξόδων για τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων μετά την αφαίρεση της συμμετοχής σας και με ανώτατο όριο ετησίως τα 3.000€. Το ποσοστό συμμετοχής σας είναι 10% επί του ποσού των εξόδων.
 • Δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος (Check – up). Με το πρόγραμμα αυτό μπορείτε να πραγματοποιείτε κάθε χρόνο και χωρίς παραπεμπτικό ιατρού πλήρες ετήσιο Check – up, το οποίο αναλύεται στον παρακάτω πίνακα.
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Καρδιολογική εξέταση Καρδιολογική εξέταση
ΗΚΓ (με διάγνωση) ΗΚΓ (με διάγνωση)
Γενική Αίματος Γενική Αίματος
Γενική Ούρων Γενική Ούρων
Σάκχαρο Σάκχαρο
Ουρία Ουρία
Κρεατίνη Κρεατίνη
Χοληστερίνη Χοληστερίνη
Τριγλυκερίδια Τριγλυκερίδια
HDL – LDL HDL – LDL
Ακτινογραφία Θώρακος Ακτινογραφία Θώρακος
PSA (προστατικό αντιγόνο) > 45 ετών Test PAP
 Μαστογραφία > 45 ετών
 • Προγεννητικός Έλεγχος. Δίνεται η δυνατότητα στις ασφαλισμένες γυναίκες με την έναρξη της εγκυμοσύνης αντί του ετήσιου προληπτικού ελέγχου να πραγματοποιούν τις παρακάτω εξετάσεις:
ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ομάδα Αίματος & Rhesus Αυστραλιανό Αντιγόνο
Γενική Αίματος HIV test
Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης VDRL
Σίδηρος Ορού Αντισώματα Ηπατίτιδας C
Σάκχαρο Αίματος Αντισώματα Τοξοπλάσματος lgG & lgM
Ουρία Αίματος Αντισώματα Ερυθράς lgG & lgM
Κρεατίνη Ορού Αντισώματα CMV lgG & lgM
Γενική Ούρων Καλλιέργεια Τραχηλικού επιχρίσματος για μυκόπλασμα

Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το πρόγραμμα “Εθνική & Πρόληψη Υγείας” είναι τα εξής:

 • Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να δοθεί αυτόνομα ή μπορεί να συμπληρώσει οποιαδήποτε κάλυψη νοσοκομειακής περίθαλψης, δίνοντας σας έτσι την ελευθερία να επιλέξετε με βάση τις δικές σας ανάγκες.
 • Παράταση Ισχύος. Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να γίνει και ισόβια αν αυτό συνοδεύει κάλυψη νοσοκομειακής περίθαλψης αντίστοιχής διάρκειας, παρέχοντάς σας μέγιστη εξασφάλιση για μια ζωή.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προλαμβάνω

 

Το Νέο πρόγραμμα “Προλαμβάνω” απευθύνεται σε εσάς που επιθυμείτε, με προσιτό κόστος, να προστατεύσετε την υγείας σας μέσω της πρόληψης. Έχοντας στη διάθεσή σας κάθε χρόνο τη δυνατότητα της διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων στα συμβεβλημένα με την Εθνική Ασφαλιστική, Διαγνωστικά κέντρα, καθώς και τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις,  μπορείτε πλέον να φροντίσετε για την καλή σας υγεία, με ιδιαίτερα χαμηλό ασφάλιστρο.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά (από 45 ημερών μέχρι 18 ετών) & ενήλικες μέχρι 75 ετών.

Μοναδικές παροχές που απολαμβάνετε με το πρόγραμμα “Προλαμβάνω”:

 • Ισόβια κάλυψη πλήθους διαγνωστικών εξετάσεων (μέχρι του ποσό των 2.000€/ανά έτος), που θα πραγματοποιήσετε σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα, με χαμηλή (25%) συμμετοχή σας στο κόστος των εξετάσεων .
 • Εξασφαλίζετε ένα δωρεάν ετήσιο check-up κάθε χρόνο.
 • Για να αποκτήσετε το πρόγραμμα, δεν απαιτείται έλεγχος ασφαλισιμότητας.

Επιπλέον παροχές πέραν των ανωτέρω, που απολαμβάνετε στο πλαίσιο της υφιστάμενης συνεργασίας της Εθνικής Ασφαλιστικής με τον Όμιλο Βιοϊατρικής:

 • Δυνατότητα μηδενισμού της συμμετοχής σας στο κόστος των εξετάσεων, κάνοντας χρήση του προγράμματος συμπληρωματικά με τον ΕΟΠΥΥ, (προσκομίζοντας έγκυρο παραπεμπτικό ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του ΕΟΠΥΥ για τις εξετάσεις που θα πραγματοποιήσετε)
 • Πρόσβαση σε ένα ευρύ δίκτυο υπηρεσιών υγείας της ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (διαγνωστικά κέντρα, κλινικές ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, συνεργαζόμενα με τη ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα της Περιφέρειας).
 • Έχετε την δυνατότητα να πραγματοποιείτε έναν επιπλέον προληπτικό έλεγχο ανά έτος με κόστος μόλις 15€.
 • Δυνατότητα διενέργειας απεριόριστων ιατρικών επισκέψεων στο δίκτυο των συνεργαζόμενων ιατρών, με κόστος μόλις 15€ στα Διαγνωστικά Κέντρα ή στα Εξωτερικά Ιατρεία των Κλινικών της ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ και 20€ στα ιατρεία των ιατρών του δικτύου.