Προλαμβάνω

 

Το Νέο πρόγραμμα “Προλαμβάνω” απευθύνεται σε εσάς που επιθυμείτε, με προσιτό κόστος, να προστατεύσετε την υγείας σας μέσω της πρόληψης. Έχοντας στη διάθεσή σας κάθε χρόνο τη δυνατότητα της διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων στα συμβεβλημένα με την Εθνική Ασφαλιστική, Διαγνωστικά κέντρα, καθώς και τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις,  μπορείτε πλέον να φροντίσετε για την καλή σας υγεία, με ιδιαίτερα χαμηλό ασφάλιστρο.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά (από 45 ημερών μέχρι 18 ετών) & ενήλικες μέχρι 75 ετών.

Μοναδικές παροχές που απολαμβάνετε με το πρόγραμμα “Προλαμβάνω”:

  • Ισόβια κάλυψη πλήθους διαγνωστικών εξετάσεων (μέχρι του ποσό των 2.000€/ανά έτος), που θα πραγματοποιήσετε σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα, με χαμηλή (25%) συμμετοχή σας στο κόστος των εξετάσεων .
  • Εξασφαλίζετε ένα δωρεάν ετήσιο check-up κάθε χρόνο.
  • Για να αποκτήσετε το πρόγραμμα, δεν απαιτείται έλεγχος ασφαλισιμότητας.

Επιπλέον παροχές πέραν των ανωτέρω, που απολαμβάνετε στο πλαίσιο της υφιστάμενης συνεργασίας της Εθνικής Ασφαλιστικής με τον Όμιλο Βιοϊατρικής:

  • Δυνατότητα μηδενισμού της συμμετοχής σας στο κόστος των εξετάσεων, κάνοντας χρήση του προγράμματος συμπληρωματικά με τον ΕΟΠΥΥ, (προσκομίζοντας έγκυρο παραπεμπτικό ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του ΕΟΠΥΥ για τις εξετάσεις που θα πραγματοποιήσετε)
  • Πρόσβαση σε ένα ευρύ δίκτυο υπηρεσιών υγείας της ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (διαγνωστικά κέντρα, κλινικές ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, συνεργαζόμενα με τη ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ διαγνωστικά κέντρα της Περιφέρειας).
  • Έχετε την δυνατότητα να πραγματοποιείτε έναν επιπλέον προληπτικό έλεγχο ανά έτος με κόστος μόλις 15€.
  • Δυνατότητα διενέργειας απεριόριστων ιατρικών επισκέψεων στο δίκτυο των συνεργαζόμενων ιατρών, με κόστος μόλις 15€ στα Διαγνωστικά Κέντρα ή στα Εξωτερικά Ιατρεία των Κλινικών της ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ και 20€ στα ιατρεία των ιατρών του δικτύου.