Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε από την Εθνική Ασφαλιστική, σε αποκλειστική συνεργασία με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, προκειμένου να σας προσφέρει κάλυψη όλου το φάσματος των αναγκών σας για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη, με προσιτό κόστος.

Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το πρόγραμμα «Προνομιακή Προστασία» είναι τα εξής:

  • Υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, για ουσιώδη και ολοκληρωμένη κάλυψη, τόσο για πρόληψη όσο και για νοσηλεία, από έναν αξιόπιστο Οργανισμό, τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών
  • Βελτιωμένοι όροι ασφάλισης και απλές διαδικασίες πρόσβασης.
  • Προϋπολογισμένη συμμετοχή στα έξοδα, που δεν υπερβαίνει τα 1.200€ ή 1.500€, ενώ το ποσό αυτό μειώνεται ή ακόμη και μηδενίζεται με τη συμμετοχή άλλου Φορέα.
  • Άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο μέσω αποκλειστικού Συντονιστικού Κέντρου ειδικά για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του προγράμματος.
  • Κάλυψη επείγουσας μεταφοράς για νοσηλεία με κάθε μεταφορικό μέσο.
  • Σημαντικές εκπτώσεις (από 20% έως 100% για τα εξαρτώμενα μέλη) με στόχο την ελάφρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού των σημερινών νοικοκυριών.
  • Ετήσια ανανέωση του προγράμματος, χωρίς να απαιτείται εκ νέου έλεγχος ασφαλισιμότητας.